Badania diagnostyczne w chorobach kręgosłupa

Badania diagnostyczne w chorobach kręgosłupa

Do najbardziej podstawowego badania diagnostycznego pozwalającego ustalić co dolega naszemu kręgosłupowi jest badanie rentgenowskie. Wykonanie zdjęcia rentgenowskiego pozwala zobaczyć jakie zmiany zaszły w naszym kręgosłupie. Często jednak wykonanie zdjęcia rentgenowskiego nie wystarcza. Wówczas możemy otrzymać skierowanie na rezonans magnetyczny. Badanie rezonansem magnetycznym jest znacznie bardziej dokładne od zdjęcia. Wykonując rezonans magnetyczny lekarz ma szansę dostrzec znacznie więcej zmian. Podczas badania jest możliwość zauważania czy doszło do zmian w tkankach miękkich. Badanie to pozwala więc ocenić, czy nastąpiły zmiany w więzadłach i nerwach. Dodatkowo rezonans magnetyczny pozwala ocenić, czy doszło do utraty wody ze znajdującego się między kręgami krążka, ale także czy nastąpiło powiększenie znajdujących się między kręgami kręgosłupa stawów. Wykonując rezonans magnetyczny lekarz stwierdzić może również zwężenie kanału kręgowego oraz inne schorzenia. W przypadku chorób kręgosłupa można zostać skierowanym także na tomografię komputerową. Badanie to jest najczęściej zalecane osobom, które przeszły uraz kręgosłupa, osobom z podejrzeniem choroby nowotworowej. Tomografia może zostać wykonana także u osób z podejrzeniem przepukliny. Tomografia komputerowa jest badaniem bardzo dokładnym.