Globalizacja a choroby

Globalizacja a choroby

Procesy globalizacyjne są stałym elementem życia ludzi dwudziestego pierwszego wieku. Żyją oni w tak zwanej globalnej wiosce, w której wiele aspektów egzystencji jest do siebie podobnych. A różnice z biegiem lat się zacierają. Ludzie w różnych rejonach świata mają dostęp do podobnych produktów oraz usług. W konsekwencji adaptują zbliżony tryb życia. Ma to wpływ tak na ich zdrowie, jak również choroby. Świat w odczuciu wielu ludzi staje się coraz mniejszy. Głównie na skutek swobodnego podróżowania. Przyczynia się to rozwoju poszczególnych ludzi oraz regionów, ale także zderzania różnych kultur. Dzięki ogólnoświatowym organizacjom można monitorować sytuacje zdrowotną ludzi na całym świecie. Jednocześnie wspomniana mobilność tych ostatnich przyczynia się często do rozszerzania zakresu występowania różnych chorób. Pojawiają się epidemie, a nawet pandemie. Trudno przewidzieć, w jakim kierunku podążą. Nie można ich także zatrzymać w stu procentach, bo to oznaczałoby wstrzymanie wszystkich podróżujących ludzi i nakazanie im, by pozostali na miejscu. Globalizacja ma zatem różnoraki wpływ na ratowanie chorych oraz profilaktykę wielu schorzeń. Z jednej strony możliwe jest ponadnarodowe opracowywanie i szybkie transportowanie leków. Z drugiej nad niektórymi chorobami czasami trudniej jest zapanować.