O nowoczesnym leczeniu mięśniaków

O nowoczesnym leczeniu mięśniaków

Bardzo wiele kobiet, które ukończyło 30 rok życia cierpi z powodu mięśniaków, czyli niezłośliwych guzów. Wśród tych kobiet spora część boryka się z mięśniakami o dość dużych rozmiarach, w efekcie kobiety te mają bardzo długie i obfite krwawienia. Do tej pory takiego kobiety były leczone jedynie operacyjnie, w chwili obecnej są jednak dostępne leki doustne, które pozwalają wyleczyć mięśniaki z pominięciem interwencji chirurgicznej. Tabletki te zawierają w swoim składzie octan uliprystalu. Kuracja tymi tabletkami trwa przez okres 3 miesięcy i może składać się maksymalnie z dwóch etapów. Jeśli konieczne jest powtórzenie terapii to kurację wznawia się po 7 dniach od drugiej miesiączki, która miała miejsce po zakończeniu pierwszego etapu leczenia. Leczenie przy pomocy octanu uliprystalu przynosi bardzo zadowalające efekty. U większości kobiet, które były leczone octanem uliprystalu bardzo szybko zmniejszają się krwawienia, a na dalszym etapie kuracji dochodzi do znacznego zmniejszenia się rozmiarów mięśniaków. Oczywiście może się tak zdarzyć, że lek nie przyniesie oczekiwanych efektów. Wtedy konieczne będzie usunięcie mięśniaków operacyjnie. Zawsze jednak należy mieć nadzieję, że w naszym przypadku lekarstwo okaże się skuteczne. Jak do tej pory octan uliprystalu nie znalazł się na liście leków refundowanych przez NFZ.