Prawa osób ubezpieczonych

Prawa osób ubezpieczonych

Osobom ubezpieczonym przysługuje prawo do korzystania z bezpłatnej opieki lekarza rodzinnego, położnej, pielęgniarki oraz do bezpłatnego pobytu w szpitalu. Wyboru lekarza rodzinnego możemy dokonać w dowolnym miejscu poprzez złożenie tak zwanej deklaracji wyboru. Mamy prawo do bezpłatnej zmiany lekarza rodzinnego dwa razy w ciągu roku, powyżej tej liczby za każdą kolejną zmianę musimy już zapłacić. Obowiązkiem lekarza rodzinnego jest zlecanie badań laboratoryjnych,kierowanie pacjenta na badania diagnostyczne oraz kierowanie na konsultacje u lekarzy specjalistów. Obowiązkiem lekarza rodzinnego jest również wypełnianie wniosków o leczenie sanatoryjne. Na leczenie szpitalne możemy zostać skierowani przez dowolnego lekarza, mamy prawo wyboru szpitala, w którym chcemy się leczyć. W stanach bezpośredniego zagrożenia życia nie jest wymagane skierowanie. Pacjenci lekarza stomatologa, który ma podpisaną umowę z NFZ mają prawo do bezpłatnego leczenia wszystkich zębów. W ciągu roku przysługuje nam wykonanie dwóch bezpłatnych badań RTG. Osoby ubezpieczone mają również prawo do całkowitej lub częściowej refundacji leków. Do wizyty u ginekologa, wenerologa, psychiatry, onkologa i okulisty nie jest potrzebne skierowanie. Inwalidzi wojenni mogą leczyć się u każdego specjalisty bez konieczności posiadania skierowania.